Program zájezdu

1. den (neděle 23. března 2025):
Setkání všech účastníků na Letišti Václava Havla na Terminálu č.1. Čas setkání na letišti a odletu bude upřesněn v předodletových informacích přibližně měsíc před odletem. Odlet z Prahy do Tel Avivu. Přílet do tel Avivu, po vybavení formalit na letišti přesun na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
2. den (pondělí 24. března 2025):
Snídaně, výjezd na tři krásné vyhlídky na Jeruzalém, na nichž si ukážeme polohu jednotlivých čtvrtí kolem Starého Města. 1) vyhlídka Džebel Mukabbir, 2) vyhlídka Har ha-cofim, 3) vyhlídka na Olivetské hoře. Přesun do Starého Města a prohlídka archeologického parku Ofel včetně tzv. Davidsonova centra, v němž si představíme základní etapy vývoje Jeruzaléma (jakýsi historický úvod k následujícím dnům) - vzácné archeologické pozůstatky z období před zničením jeruzalémského Chrámu (zbytek Robinsonova oblouku, tzv. Chuldiny schody, židovské rituální lázně a další), návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den (úterý 25. března 2025):
Snídaně, CENTRUM MODERNÍHO JERUZALÉMA – návštěva čtvrti Mamila, kde v minulosti žil česko-židovský spisovatel Viktor Fischl, třída Krále Jiřího – velké jeruzalémské synagogy, budova slavné umělecké školy Becalel, bulvár Ben Jehuda, možnost oběda v atmosféře moderního Jeruzaléma, návštěva největší a nejslavnější jeruzalémské tržnice Machane Jehuda, která má jedinečnou atmosféru, návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den (středa 26. března 2025):
Snídaně, KŘESŤANSKÉ ČÁSTI STARÉHO MĚSTA – začátek v Getsemanské zahradě v údolí Jehošafat pod Starým Městem – starobylé olivovníky a místo Ježíšova zatčení, Chrám smrtelné úzkosti, hrob Panny Marie, Kosel sv. Anny, rybník Bethesda, Via Dolorosa – putování po čtrnácti zastaveních křížové cesty až do Chrámu Božího hrobu, možnost oběda v atmosféře křesťanské čtvrti Starého Města, procházka po hradbách Starého Města, hora Sijón – Dormition, místo poslední večeře a hrob krále Davida, Arménská čtvrť Starého Města, návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den (čtvrtek 27. března 2025):
Snídaně, ŽIDOVSKÉ ČÁSTI STARÉHO MĚSTA: Chrámová hora – místo, kde v minulosti stál první i druhý jeruzalémský Chrám a kde se dnes nachází třetí nejposvátnější místo islámu po Mekce a Medíně, perly umajjovské architektury – mešita Al-Aksá a mešita Skalní dóm, Zeď nářků – nejposvátnější místo judaismu, návštěva podzemních tunelů pod Chrámovou horou – úchvatný zážitek, během něhož uvidíte též podzemní části Zdi nářků, možnost oběda v atmosféře Židovské čtvrti Starého Města, po obědě prohlídka Židovské čtvrti Starého Města – náměstí Churva, soubor čtyř sefardských synagog, zbytky hradeb z období prvního Chrámu, tzv. Spálený dům – připomínka dobytí Jeruzaléma Římany v roce 70. n.l., návrat na hotel, večeře, nocleh.
6. den (pátek 28. března 2025):
Snídaně, MUSLIMSKÉ ČÁSTI STARÉHO MĚSTA – začátek v arabské oblasti před Damašskou branou, mamlúcká architektura Starého Města (13. století až počátek 16. století), památky z osmanského období (16. století až počátek 20. století), možnost oběda v některé z tradičních restaurací v muslimské části Starého Města, odpoledne procházka po klidné umělecké čtvrti Jemin Moše vně hradeb Starého Města, návrat na hotel, večeře. nocleh.
7. den (sobota 29. března 2025):
Snídaně, návštěva Izraelského muzea, které uchovává vzácné Kumránské svitky – nejstarší biblické rukopisy, starověké, středověké i moderní umění, budova Knesetu – izraelského parlamentu (zvenčí) – obří menora – symbol judaismu, izraelská ministerstva a budova Nejvyššího soudu, Wohlův a Sacherův park, odpoledne návštěva památníku obětí holocaustu Jad Va-Šem, návrat na hotel, večeře, nocleh.
8. den (neděle 30. března 2025):
Snídaně, návštěva krásného údolí En Karem spojeného s narozením Jana Křtitele, možnost oběda v místní orientální restauraci ve městě Abú Goš na cestě z Jeruzaléma na letiště Ben Gurion, odjezd na letiště, odlet do České republiky.
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ

7x v Betlémě v 3* rodinném hotelu s polopenzí.

PŘEPRAVA
Letecky Praha-Tel Aviv - Praha, po Izraeli doprava turistickým autobusem.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus na místě

2) 7x ubytování s polopenzí (7x snídaně, 7x večeře)

3) balíček cestovního pojištění A30 PANDEMIC, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Kompletní podmínky najdete: ZDE

4) servis kvalitního česky hovořícího průvodce
CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 150 USD - platí se až v Izraeli (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotel, pro místního průvodce a pro řidiče autobusu)

2) příplatek za jednolůžkový pokoj (pro zájemce) 6.200 Kč na pobyt
PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 10.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 30.1.2025. Zhruba čtyři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.

MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI ZÁJEZDU
30
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22-27 ºC, vhodné boty (doporučujeme pohodlné boty na denní pochůzky po městě), teplejší věci na večer, krém, sluneční brýle, pokrývku hlavy, zcela orientační kapesné ve výši cca 200 USD.

Rezervace zájezdu

SEDMIDENNÍ JERUZALÉM 2025 - poznávací zájezd