Program zájezdu

1. den ( pátek 15.11.2024)
Setkání účastníků cesty na Letišti Václava Havla v Praze. Odlet z Prahy (přesný čas setkání na letišti a odletu Vám pošleme v tzv. předodletových informacích přibližně měsíc před začátkem zájezdu). Přílet do Tel Avivu. Po vybavením všech formalit na letišti se autobusem přesuneme do Betléma a ubytujeme se na hotelu - večeře, nocleh.
2. den (sobota 16.11.2024)
Snídaně. Vydáme so do oblasti JUDSKÉ POUŠTĚ a MRTVÉHO MOŘE, kde nás čeká dechberoucí vyhlídka na krásné pouštní údolí WÁDÍ KELT, NABÍ MÚSÁ - muslimské poutní místo spojované místní islámskou tradicí s místem Mojžíšova hrobu, JERICHO - jedna z nejvýznamnějších neolitických lokalit na Blízkém východě - Tel Jericho, vyhlídka na tzv. Horu Pokušení, možnost ochutnat vynikající místní datle, KASR AL-JAHUD - lokalita na řece Jordán spojovaná s místem Ježíšova křtu, odpoledne možnost odpočinku a koupání v Mrtvém moři, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
3. den (neděle 17.11.2024)
Snídaně. Dnes si prohlédneme jeden z nejvýznamnějších stavebních počinů Heroda Velikého - přístavní město CAESAREA, kde se nacházejí vzácné památky z římského období včetně divadla a hippodromu. Odpoledne se pojedeme podívat do KIBUCU GIVAT CHAJIM ICHUD, který byl založen také židovskými přistěhovalce z oblasti Československa - zde si vysvětlíme, jak kibuc vypadal v minulosti, jakými proměnami prošel a jak vypadá a funguje dnes. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
4. den (pondělí 18.11.2024)
Snídaně. Na celý den a jednu následující noc se vydáme do JERUZALÉMA a vychutnáme si jeho skvělou atmosféru. Začneme na Olivetské hoře, odkud se nám naskytne krásný pohled na Staré Město. Kaple Dominus Flevit, kde Ježíš zaplakal nad budoucím osudem Jeruzaléma. Místo Ježíšova zatčení - Getsemanská zahrada a Chrám národů. Přes údolí Kidron se poté vydáme do Starého Města, kde půjdeme po tzv. Křížové cestě až k Chrámu Božího hrobu. Navštívíme také nejposvátnější místo judaismu - tzv. Zeď nářků (v židovské tradici nazývanou Západní zeď). Odpoledne bude prostor pro individuální nasátí atmosféry města či případně pro další poznávání (například se projít do ultraortodoxní čtvrti Mea Šearim). Ubytování na hotelu v Jeruzalémě, večeře, nocleh.
5. den (úterý 19.11.2024)
Snídaně. Ráno nás čeká cesta na sever Izraele údolím řeky Jordán. Přesuneme se do překrásné oblasti GALILEJSKÉHO JEZERA, u něhož se podíváme na starověkou část města TIBERIAS, které je jedním ze čtyř svatých měst judaismu. Poté vyjedeme na HORU BLAHOSLAVENSTVÍ s nádherným pohledem na okolí Galilejského jezera. TABCHA - místo Ježíšova zázraku rozmnožení chleba a ryb a významnou byzantskou mozaikou, která tento zázrak připomíná. Navštívíme také město KAFARNAUM, ve kterém Ježíš působil a učinil zde několik svých zázraků. Odpoledne nás čeká plavba po Galilejském jezeře, Ubytování v Nazaretu, večeře, nocleh.
6. den (středa 20.11.2024)
Snídaně. Prohlédneme si hlavní dominanty NAZARETU - baziliku Zvěstování a kostel svatého Josefa. Poté se podíváme do místa prvního Ježíšova zázraku - proměny vody ve víno - v KÁNĚ GALILEJSKÉ. Odpoledne navštívíme MEGIDO, kde se nachází zásadní starověká pevnost a také unikátní systém zásobování vodou. Návrat na hotel do Betléma, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky o izraelsko-palestinském konfliktu. Nocleh.
7. den (čtvrtek 21.11.2024)
Snídaně. Dnešní den bude kombinací odpočinku a poznávání. Navštívíme největší oázu na izraelské straně Mrtvého moře - EN GEDI, kde se podle biblického příběhu ukrýval David před Saulem. Nachází se zde celoroční Davidův potok, na kterém vznikají menší vodopády a vodní plochy, kde se bude možné příjemně osvěžit. Projdeme se kolem Davidova potoka a otevřou se nám krásné pohledy směrem k Mrtvému moři. Poté už nás čeká návštěva pevnosti MASADA, kterou si pro sebe nechal vybudovat Herodes Veliký a která byla také posledním místem, které přes Římany bránili židovství povstalci během velkého židovského povstání proti Římu v letech 66 - 74 n. l. - z pevnosti budeme mít další nádherné pohledy na Mrtvém moře, Judskou a Negevskou poušť. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
8. den (pátek 22.11.2024)
Snídaně. Pojedeme se podívat do JAFFY - starobylého přístaviště, které je opakovaně zmíněné v Bibli - právě odtud vyplul prorok Jonáš na moře a právě sem bylo dovážené cedrové dřevo z Libanonu na stavbu židovského chrámu v Jeruzalémě. Po prohlídce Jaffy a polední pauze se přesuneme do TEL AVIVU, kde se autobusem projedeme částmi Tel Avivu, kde se nacházejí funkcionalistické stavby, které vznikly pod vlivem slavné umělecké školy Bauhaus. Na závěr bude možné odpočinout si a zrelaxovat na příjemné a v nedávné době rozšířené pláži v Tel Avivu. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
9. den (sobota 23.11.2024)
Snídaně. HERODION - další slavná pevnost Heroda Velikého a také místo jeho hrobu (lokalita byla v nedávné době upravena a nabízí k vidění nová místa - krásný zážitek. Návrat do BETLÉMA - oběd v příjemné restauraci přímo v centru. Prohlídka nejvýznamnějších památek Betléma - bazilika Narození, která stojí nad místem Ježíšova narození, kostel sv. Kateřiny a Mléčná jeskyně. Po prohlídce možnost osobního volna v centru Betléma. Návrat na hotel. Speciální večeře na závěr spojená s ochutnávkou místního vína z nedalekých vinic Cremisan. Nocleh.
10. den (neděle 24.11.2024)
Snídaně. Navštívíme památník obětí holocaustu JAD VA-ŠEM v Jeruzalémě, kde si připomeneme tragický osud evropského židovstva během druhé světové války a také stromy připomínající tzv. spravedlivé mezi národy, tedy osoby, které během tohoto období pomáhaly Židům přežít s nasazením vlastního života. Po prohlídce památníku a polední pauze zamíříme na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu. Odlet z Tel Avivu a přílet do Prahy (přesný čas odletu z Tel Avivu a příletu do Prahy Vám pošleme v tzv. předodletových informacích přibližně měsíc před začátkem zájezdu).
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá, hovoří hebrejsky i arabsky, vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem, Izraelem a Blízkým východem.
PŘEPRAVA
Letecky Praha - Tel Aviv - Praha s renomovanou izraelskou leteckou společností EL AL, na místě doprava klimatizovaným turistickým autobusem.
UBYTOVÁNÍ
7x Betlém, 1x Jeruzalém a 1x Nazaret v příjemném 3* hotelu s polopenzí.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus na místě

2) 9x ubytování s polopenzí (9x snídaně, 9x večeře)

3) balíček cestovního pojištění A30 pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Kompletní informace najdete ZDE)

4) servis kvalitního česky hovořícího průvodce

5) oběd v Betlémě

6) specializovanou přednášku o izraelsko-palestinském konfliktu

CENA NEZAHRNUJE

1) částku 150 USD - platí se až na místě první večer na hotelu (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu, servis místního průvodce).

2) příplatek za jednolůžkový pokoj (pro zájemce) - 7.900 Kč na pobyt.

3) PCR test - pokud bude podmínkou pro vstup do země (aktuálně není požadován). Zájemce o zájezd budeme informovat o případných nových náležitostech pro vstup do Izraele.

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 10.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet Vám potvrdíme kopii smlouvy zpět.

Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 30.9.2024. Zhruba čtyři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.

MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI ZÁJEZDU
40
DOPORUČENÍ
Doporučujeme vzít si s sebou běžné léky, plavky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém na opalování, kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty mezi 18 - 25°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Během naší cesty se budeme pohybovat pouze na místech, kde žádné bezpečnostní riziko nehrozí. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Zájezd bude realizován pouze v případě, že situace bude bezpečná a možná realizace.

Rezervace zájezdu

Poznávací zájezd Izrael, Palestina