Program zájezdu

1. den (neděle 11.2.)
Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla, čas upřesníme ve finálních pokynech s dostatečným předstihem, odlet do Tel Avivu, odjezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.
2. den (pondělí 12.2.)
Snídaně. Návštěva HERODIONU - také nazývaná Hora Herodova se nachází 12km jižně od Jeruzaléma. Pevnost vybudovaná na uměle navršeném kopci, kterou nechal zbudovat král Herodes Veliký (74–4 př. n. l.) a pod kterou se nachází zbytky města Dolní Herodium. Velký objev zde učinil archeologický tým v čele s E. Netzerem, který zde našel hrob Heroda Velikého. Oběd v příjemné restauraci v Betlémě. Program v BETLÉMĚ - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, jeskynní systém pod bazilikami, kostel Mléčné jeskyně, Muzeum betlémů v Mírovém centru (cca 60 betlémků z celého světa včetně České republiky), nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh.
3. den (úterý 13.2.)
Snídaně. Program v oblasti Judské pouště – navštívíme překrásné údolí VÁDÍ KELT. Nedaleko Jeruzaléma se nachází Judská poušť, která je kopcovitého charakteru s nádhernými vyhlídkami, do které nepochybně patří Vádí Kelt. S Judskou pouští je neodmyslitelně spojena Ježíšova cesta z Jeruzaléma do Jericha. V srdci pouště se nachází Nabi Musa – muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda. Přejedeme do Jericha na vyhlídku na tzv. horu Pokušení - na jejím svahu se nachází řecký klášter, který připomíná místo, kde byl Ježíš pokoušen ďáblem JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let př.n.l.(neolit). Odpoledne prohlídka prestižního izraelského muzea - Izraelské muzeum v Jeruzalémě - tzv. Svatyně knihy - místo uložení slavných Svitků od Mrtvého moře nalezených v Kumránu nedaleko Jericha. Betlém - večeře, nocleh.
4. den (středa 14.2.)
Snídaně. Program v JERUZALÉMĚ – kochat se výhledem z Olivetské hory na hradby Starého Města a vidět dominantu Skalní Dóm je přenádherný zážitek. Začneme úchvatnou panoramatickou vyhlídkou, podíváme se na starobylý židovský hřbitov a františkánský kostel Dominus Flevit (Pán Zaplakal), který nám připomíná pláč Krista nad zkázou Druhého chrámu a vyhnání židů do diaspory. V Getsemanské zahradě můžete obdivovat prastaré olivovníky a ztišit se v Chrámu Národů. Pod Olivetskou horou se nachází hrob Panny Marie a Jidášova jeskyně. Vydáme se přes údolí potoka Cedron do Starého města, projdeme Lví bránou, která nám otevře Křížovou cestu (Viu Dolorosu), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem - zbytky dlažby Antoniovy pevnosti, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Odpoledne možnost osobního v Jeruzalémě na vychutnání si tamní specifické atmosféry. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
5. den (čtvrtek 15.2.)
Snídaně. Program v JERUZALÉMĚ - Chrámová hora - Skalní Dóm ze 7. století, známý svou zlatou kupolí, která se stala neodmyslitelnou dominantou Jeruzaléma. Mešita Al-Aksa, která patří rovněž mezi perly islámského umění, biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu. Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu. Židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva (zvenčí). Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida. Odpoledne Jad Vašem - památník obětí holokaustu, sugestivní připomínka židovských obětí, zejména během 2. světové války. Betlém – večeře, nocleh.
6. den (pátek 16.2.)
Snídaně. Přírodní rezervace Ejn Gedi - největší oáza na izraelském pobřeží Mrtvého moře - procházka kolem tzv. Davidova potoka. Pevnost MASADA (UNESCO) - návštěva Masady je fakultativní výlet pro zájemce, cena cca 23 USD za lanovku. Pevnost MASADA je zbudovaná na vrcholu stolové hory na okraji Judské pouště. Skýtá nádherný pohled na Mrtvé moře a jordánské pohoří. Nedobytnou pevnost Masadu nechal zbudovat Herodes Veliký a v době nepokojů zde ukrýval svou rodinu. Tragický příběh o dobytí Masady římskou posádkou pod vedením generála Silvy v roce 73 n.l. a hromadné sebevraždy židů, kteří volili smrt před zajetím, si Izraelci připomínají při návštěvě Masady dodnes. Masada je symbolem izraelské národní hrdosti. Uvidíte Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval Herodes i před obávanou egyptskou královnou Kleopatrou. Odpoledne relax a koupání v Mrtvém moři. Betlém - večeře, nocleh.
7. den (sobota 17.2.)
Snídaně. Poznání a odpočinek v okolí Galilejského jezera, zavítáme do míst, která jsou důležitá jak pro židy tak pro křesťany JARDENIT - biblická řeka Jordán a novodobá křtitelnice. TABCHA – dolní bazilika Nasycení zástupů - zázračného rozmnožení chlebů a ryb, mozaiky ze 4. století n.l., horní kostel – místo Petrova primátu, KAFARNAUM - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga ze 3. století n. l.. Odpoledne plavba po Galilejském jezeře, kratší procházka Tiberiadou – zbytky osmanského opevnění, synagoga, návštěva termálních lázní – relax a odpočinek v lázních jak ve vnitřním, tak i ve venkovním bazénu. Betlém - večeře, nocleh.
8. den (neděle 18.2.)
Snídaně. přesun do Tel Avivu - kratší prohlídka jádra moderního Tel Avivu s příklady vzácných funkcionalistických staveb postavených v duchu umělecké školy Bauhaus, možnost polední pauzy na oběd a relaxu před odjezdem na letiště, rozloučení se s Izraelem a odjezd na letiště. Přesný čas odletu do Prahy Vám zašleme ve finálních pokynech zhruba měsíc před začátkem zájezdu.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky Praha - Tel Aviv - Praha , po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Andrea Hrdličková, která absolvovala množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.
UBYTOVÁNÍ
7x Betlém v příjemném 3* hotelu s polopenzí.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus na místě

2) 7x ubytování s polopenzí (7x snídaně, 7x večeře)

3) balíček cestovního pojištění A30, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní podmínky najdete: ZDE

4) servis kvalitního česky hovořícího průvodce

5) oběd v Betlémě
CENA NEZAHRNUJE

1) částku 190 USD - platí se až v Izraeli (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu, servis místního průvodce).

2) příplatek za jednolůžkový pokoj (pro zájemce) - 5.200 Kč na pobyt.

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 10.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět.

Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 31.12.2023. Zhruba čtyři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.

MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI ZÁJEZDU
45
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 20°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina + termály v Tiberiadě - poznávací zájezd