Masada
En Gedi
Jaffa
Tel Aviv, Jaffa
Vádí Kelt
řeka Jordán
Herodion
Jericho

Program zájezdu

1. den (1.3. 2024 - pátek)
Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v ranních hodinách. Odlet do Tel Avivu, přesun na hotel do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.
2. den (2.3.2024 - sobota)
Snídaně, HERODION - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek). Návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby (ani mužům nelze garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený). Procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem. Oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v BETLÉMĚ - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den (3.3.2024 - neděle)
Snídaně, pevnost MASADA - prohlídka (vstup + zpáteční jízdné lanovou dráhou cca 23 USD na osobu - fakultativně) - Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu. Přírodní rezervace a oáza EN GEDI - první zmínku o En Gedi v Bibli najdeme v knize Jozue. Podle židovské tradice se do zdejších jeskyní ukryl budoucí izraelský král David, když prchal před Saulem, který ho chtěl zabít. Nádherné místo s největším vodopádem v Izraeli. Kratší osobní volno v přírodě, odjezd do Betléma, večeře, nocleh.
4. den (4.3.2024 - pondělí)
Snídaně. Program v oblasti Judské pouště – navštívíme překrásné údolí VÁDÍ KELT. Nedaleko Jeruzaléma se nachází Judská poušť, která je kopcovitého charakteru s nádhernými vyhlídkami, do které nepochybně patří Vádí Kelt. S Judskou pouští je neodmyslitelně spojena Ježíšova cesta z Jeruzaléma do Jericha. V srdci pouště se nachází NABI MUSA – muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda. Přejedeme do Jericha na vyhlídku na tzv. horu Pokušení - na jejím svahu se nachází řecký klášter, který připomíná místo, kde byl Ježíš pokoušen ďáblem. JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let př.n.l.(neolit), možnost ochutnat nejlepší datle v Izraeli. Návštěva původního místa, kde došlo ke křtu Ježíše (Qasr el Jahud). Odpoledne koupání v Mrtvém moři, Betlém - večeře, nocleh.
5. den (5.3.2024 - úterý)
Snídaně, CAESAREA PŘÍMOŘSKÁ - ohromující zbytky antického města, které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro římskou správu, zbytky caesarejského akvaduktu. Přejezd do Tel Avivu, JAFFA - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém zákoně, např. v souvislosti s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě. Čekají vás krásné výhledy na Tel Aviv, návštěva muzea Ilany Goor zaměřující se na současné umění - umělecký zážitek!. Návrat na hotel do Betléma - večeře, nocleh.
6. den (6.3.2024 - středa)
Snídaně. Program v JERUZALÉMĚ – kochat se výhledem z Olivetské hory na hradby Starého Města a vidět dominantu Skalní Dóm je přenádherný zážitek. Začneme úchvatnou panoramatickou vyhlídkou, podíváme se na starobylý židovský hřbitov a františkánský kostel Dominus Flevit (Pán Zaplakal), který nám připomíná pláč Krista nad zkázou Druhého chrámu a vyhnání židů do diaspory. V Getsemanské zahradě můžete obdivovat prastaré olivovníky a ztišit se v Chrámu Národů. Pod Olivetskou horou se nachází hrob Panny Marie a Jidášova jeskyně. Vydáme se přes údolí potoka Cedron do Starého města, projdeme Lví bránou, která nám otevře Křížovou cestu (Viu Dolorosu), po které kráčel Kristus před svou smrtí, projdeme všechny zastavení až na Golgotu - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, vydáme se ke Zdi nářků a projdeme židovskou čtvrtí na horu Sion. Odpoledne možnost osobního volna v Jeruzalémě, kde si vychutnáte tamní atmosféru. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
7. den (7.3.2024 - čtvrtek)
Snídaně. Poznání a odpočinek v okolí Galilejského jezera, zavítáme do míst, která jsou důležitá jak pro židy, tak pro křesťany. JARDENIT - biblická řeka Jordán a novodobá křtitelnice. TABCHA – dolní bazilika Nasycení zástupů - zázračného rozmnožení chlebů a ryb, mozaiky ze 4. století n.l., horní kostel – místo Petrova primátu, KAFARNAUM - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga ze 3. století n. l.. Odpoledne koupání a relaxace v lázních Chamat Gader , návrat na hotel do Betléma, speciální závěrečná večeře spojená s ochutnávkou lokálního vína Cremisan, nocleh.
8. den (8.3.2024 - pátek
Snídaně lehčí formou (káva, čaj, sušenky) V brzkých ranních hodinách (02:00) odjezd do Tel Avivu na letiště, odlet do Prahy.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Andrea Hrdličková, která absolvovala množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.
PŘEPRAVA
Letecky Praha - Tel Aviv - Praha s renomovanou izraelskou leteckou společností EL AL, na místě doprava klimatizovaným turistickým autobusem.
UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v Betlémě v příjemném 3* hotelu s polopenzí, ve dvoulůžkových pokojích
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus na místě

2) 7x ubytování s polopenzí,

3) 1x oběd v Betlémě

4) ochutnávku lokálního vína

5) balíček cestovního pojištění A30 pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Kompletní informace najdete ZDE)

6) servis kvalitního česky hovořícího průvodce

CENA NEZAHRNUJE

1) částku 150 USD - platí se až na místě první večer na hotelu (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu, servis místního průvodce).

2) příplatek za jednolůžkový pokoj (pro zájemce) - 5.500 Kč na pobyt.

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 10.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na email: zajezdy@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet Vám potvrdíme kopii smlouvy zpět.

Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 31.1.2024. Zhruba čtyři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.

MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI ZÁJEZDU
40
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové a my se během naší cesty budeme pohybovat pouze na místech, kde žádné bezpečnostní riziko nehrozí. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Mnohdy je možné ve sdělovacích prostředcích nalézt informace, ze kterých by se mohlo zdát, že cestovat do Izraele je nebezpečné, tak tomu ale podle našich dlouholetých zkušeností skutečně není.

DOPORUČENÍ
Doporučujeme vzít si s sebou běžné léky, plavky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém na opalování, kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty mezi 18 - 25°C.

Rezervace zájezdu

IZRAEL, PALESTINA - poznávací zájezd