Program zájezdu

1. den ( úterý 19. listopadu 2024)
Sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla v Praze, předpokládaný odlet z Prahy bude ve 22:05 (přesný čas setkání na letišti a odletu z Prahy Vám bude upřesněn v předodletových informacích zhruba měsíc před odletem. Po příletu do Izraele bude následovat přesun na hotel do Betléma, ubytování, lehčí občerstvení na pokojích, nocleh.
2. den (středa 20. listopadu 2024)
Snídaně, Herodium - jedna z významných pevností Heroda Velikého - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek). Oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma. Odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, možnost nákupu levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno v centru Betléma. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den (čtvrtek 21. listopadu 2024)
Snídaně, první část prohlídky Jeruzaléma - panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém z Olivetské hory, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přes údolí Jehošafat do Starého Města - Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Ježíš před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem stojící na místě původní Antoniovy pevnosti, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Po skončení společné prohlídky možnost osobního volna ve staré části města pro individuální prožití jeho jedinečné atmosféry, návrat do Betléma, večeře, nocleh.
4. den (pátek 22. listopadu 2024)
Snídaně - Jafské přístaviště - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém zákoně, např. v souvislosti s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě. Odpoledne procházka po Tel Avivu se zaměřením na unikátní soubor zdejších funkcionalistických staveb, které vznikly pod vlivem umělecké školy Bauhaus. První izraelská výšková stavba Migdal Šalom Meir ze šedesátých let minulého století. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
5. den (sobota 23. listopadu 2024)
Snídaně, ráno a dopoledne pokračování programu ve staré části Jeruzaléma - Chrámová hora (hlavní dominanta Jeruzaléma) - Skalní dóm, mešita Al-Aksa - biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo poslední večeře Ježíše a jeho učedníků, Dormition – místo zesnutí Panny Marie, tradiční hrob krále Davida. Polední pauza na oběd, odpoledne procházka po nové části Jeruzaléma - významná díla architektury období britské mandátní správy na Jafské třídě. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
6. den (neděle 24. listopadu 2024)
Snídaně, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi - Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8 000 let před náš letopočet (zásadní blízkovýchodní neolitická lokalita). Kumrán – jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť 20. století - vykopávky včetně rituálních lázní, které náležely skupině esejců, lokalita nálezu svitků od Mrtvého moře. Pevnost Masada (cesta nahoru i zpět lanovou dráhou) – pevnostní a palácové prostory zbudované Herodem Velikým a místo posledního odporu ve válce židovské, symbol židovské nezávislosti, svobody a heroizmu. Možnost koupání v Mrtvém moři. Návrat na hotel do Betléma, po večeři možnost zúčastnit se přednášky o vývoji stavebních slohů uplatněných v dějinách Svaté země a architektonických specifikách, s nimiž se je ve Svaté zemi možné setkat, nocleh.
7. den (pondělí 25. listopadu 2024)
Snídaně, přesun přes údolí řeky Jordán do Jardenitu - biblická řeka Jordán, prohlídka archeologického naleziště starověké Tiberiady se zbytky vzácné synagogy. Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra. Polední přestávka s možností ochutnání tzv. ryby sv. Petra - místní speciality. Tabcha - místo Ježíšova zázraku rozmnožení chleba a ryb, kde byla nalezena velmi vzácná byzantská mozaika připomínající tuto událost. Podvečerní plavba po Galilejském jezeře, ubytování na hotelu v Tiberidě, večeře, nocleh.
8. den (úterý 26. listopadu 2024)
Snídaně, přesun do severních částí Izraele na významnou starověkou pevnost Megido s unikátním řešením přístupu k vodnímu zdroji, Caesarea Přímořská - ohromující zbytky antického města, které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro římskou správu, zbytky caesarejského akvaduktu - možnost odpočinku a koupání ve Středozemním moři. Návrat na hotel do Tiberidy, závěrečná večeře spojená s ochutnávkou lokálního vína Cremisan, nocleh.
9. den (středa 27. listopadu 2024)
Snídaně, dopolední volno, odlet z Tel Avivu v 17:45 hodin a přílet do Prahy ve 20:55 hodin.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky Praha - Tel Aviv - Praha , po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ
6x Betlém a 2x Tiberiada v příjemném 3* hotelu
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus na místě

2) 8x ubytování s polopenzí (8x snídaně, 7x večeře)

3) balíček cestovního pojištění A60, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta).

4) servis kvalitního česky hovořícího průvodce

5) oběd v Betlémě
CENA NEZAHRNUJE

1) částku 170 USD - platí se až v Izraeli (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu, servis místního průvodce).

2) příplatek za jednolůžkový pokoj (pro zájemce) - 7.500 Kč na pobyt.

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 10.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět.

Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 30.9.2024 . Zhruba čtyři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.

MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI ZÁJEZDU
45
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, boty do vody, osušku, krém, teplejší bundu na večer. Zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 18-25°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Do Izraele mohou i neočkovaní turisté. K dnešnímu dni je nutný pouze vstupní formulář.

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Během naší cesty se budeme pohybovat pouze na místech, kde žádné bezpečnostní riziko nehrozí. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Zájezd bude realizován pouze v případě, že situace bude bezpečná a možná realizace.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina po architektuře