Program zájezdu

1. den - (úterý 11.3.)
Setkání všech účastníků cesty na Letišti Václava Havla v Praze ve večerních hodinách. Odlet do Tel Avivu (přesný čas setkání na letišti a odletu do Tel Avivu bude upřesněn v předodletových informacích přibližně jeden měsíc před začátkem cesty).
2. den - (středa 12.3.)
Snídaně, Herodium - jedna z nejvýznamnějších pevností Heroda Velikého, na kterém se nachází také jeho hrob - prohlídka pevnosti i nově zpřístupněných částí (například lóže Heroda Velikého u divadla), program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, možnost nákupu tradičních výrobků z olivového dřeva, které jsou v Betlémě po staletí vyráběné, možnost kratšího osobního volna, návrat na hotel do Betléma - večeře, nocleh.
3. den (čtvrtek 13.3.)
Snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující zbytky antického města, které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro římskou správu, Jafo - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém zákoně, např. v souvislosti s prorokem Jonášem a s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě. Tel Aviv – osobní volno, možnost koupání nebo návštěva centra Tel Avivu. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
4. den (pátek 14.3.)
Snídaně, pevnost Masada - prohlídka (vstup + zpáteční jízdné lanovou dráhou cca 23 USD na osobu - fakultativně) - nejznámější pevnost Heroda Velikého s několika palácovými prostory a zároveň místo posledního odporu židovských povstalců proti Římanům během židovského protiřímského povstání.Jericho - nejstarší a nejníže položené město s velkým archeologickým i náboženským významem Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení (až 8.000 let před letopočet), přestávka na oběd a možnost nákupu skvělých místních datlí Jericho - pohled na horu Pokušení koupání v Mrtvém moři. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
5. den - (sobota 15.3.)
Snídaně. Program v Jeruzalémě, kde uvidíte a přímo zažijete oslavu nejveselejšího židovského svátku Purim. Během dne se budeme kochat výhledem z Olivetské hory na hradby Starého Města a uvidíte dominantu Skalní Dóm jako na dlani. Začneme úchvatnou panoramatickou vyhlídkou, podíváme se na starobylý židovský hřbitov a františkánský kostel Dominus Flevit (Pán Zaplakal), který nám připomíná pláč Krista nad zkázou Druhého chrámu a vyhnání židů do diaspory. V Getsemanské zahradě můžete obdivovat prastaré olivovníky a ztišit se v Chrámu Národů. Pod Olivetskou horou se nachází hrob Panny Marie a Jidášova jeskyně. Vydáme se přes údolí potoka Cedron do Starého města, projdeme Lví bránou, která nám otevře Křížovou cestu (Viu Dolorosu), po které kráčel Kristus před svou smrtí. Následuje kaple Bičování a Odsouzení, Golgota - chrám Božího hrobu – místo Ježíšova ukřižování a vzkříšení. Odpoledne Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení druhého chrámu. Židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva (zvenčí). Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
6. den - (neděle 16.3.)
Snídaně. Poznání a odpočinek v okolí Galilejského jezera. Zavítáme do míst, která jsou důležitá jak pro židy, tak pro křesťany. Jardenit - biblická řeka Jordán a novodobá křtitelnice. Tabcha – místo Ježíšova zázraku rozmnožení chlebů a ryb. Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga ze 3. století n. l.. Odpoledne plavba po Galilejském jezeře. Betlém - speciální slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě, spojená s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh.
7. den - (pondělí 17.3.)
Snídaně, časnější odjezd z Betléma (06:00 – 06:30 hod.), Machteš Ramon - izraelský "Gran Canyon" - unikátní geologický útvar specifický pro Negevskou poušť, na který se podíváme z překrásné vyhlídky u města Micpe Ramon , cca 2 hodiny koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Petry - večeře, nocleh.
8. den - (úterý 18.3.)
Snídaně, celý den strávíme v prostorách nádherného skalního města Petra skalního města Petra, které bylo v minulosti hlavním městem nabatejského království a zbohatlo díky obchodu s kadidlem, myrhou a dalšími vonnými látkami, se kterými se obchodovalo po tzv. Kadidlové stezce, odpoledne zbyde čas i na osobní volno pro individuální nasátí atmosféry - jedná se o fantastický zážitek, návrat na hotel v Petře, večeře, nocleh.
9. den - (středa 19.3.)
Snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wadi Rum - jedinečná lokalita, která se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. Automobily se projedeme po poušti a zastavíme se na několika vybraných zajímavých místech, naobědváme se přímo v poušti a ochutnáme oblíbená jídla místních beduínských kmenů, pozdě odpoledne přesun zpět do Izraele, volný program v Eilatu - možnost koupání v Rudém moři, ubytování na hotelu v Eilatu, večeře, nocleh.
10. den - (čtvrtek 20.3.)
Snídaně, přesun na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, Odlet do Prahy. Přesný čas příletu do Prahy bude upřesněn v předodletových informacích zhruba měsíc před začátkem zájezdu.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky, po Izraeli a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ

6x v Betlémě, 2x ve Wadi Musa (PETRA), 1x v Eilatu ve*** příjemných hotelech střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, manželé, nebo jinak příbuzní budou ubytováni společně na 2 lůžkovém pokoji.

CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobusová přepravu na místě

2) 9x ubytování s polopenzí

3) 1x oběd na poušti ve Wadi Rum, 1x oběd v malebné orientální restauraci v Betlémě

4) ochutnávku lokálního vína Cremisan

5) služby specializovaného českého průvodce s více než pětiletou praxí, který hovoří hebrejsky i arabsky a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.

6) služby místního průvodce dle požadavků zákona

7) balíček cestovního pojištění A60 pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Detaily balíčku najdete ZDE>ZDE)

CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 230 USD, vybírá se v Izraeli (zahrnuje vstupy do vybraných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče)

2) jednolůžkový pokoj pro zájemce - cena 9 500 Kč/pobyt.

+ víza do Izraele cca 25NIS
PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 10 000 Kč/ na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 31.1.2025. Cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
30
DOPORUČENÍ

doporučujeme vzít si s sebou běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD. Oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25-30°C

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina, Jordánsko s oslavou Purimu 2025