Herodion
Wádí Kelt
Mrtvé moře (Dead Sea)
Mrtvé moře
Růže z Jericha
Jeruzalém
Výhled z Olivetské hory
Zeď nářků
Jeruzalém - hradby Starého města
Galilejské jezero
Pohled na Galilejské jezero
Ejn Gedi

Program zájezdu

1. den (neděle - 1. října 2023)
Setkání všech účastníků na Letišti Václava Havla, odlet z Prahy, přílet do Tel Avivu (přesný čas odletu a příletu bude upřesněn v předodletových informacích zhruba 1 měsíc před odletem), po vybavení nezbytných formalit na letišti přesun na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
2. den (pondělí - 2. října 2023)
Snídaně.HERODION - významná Herodova pevnost a zároveň místo Herodova hrobu. Odpoledne prohlídka nejvýznamnějších památek BETLÉMA: bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, kostel sv. Kateřiny, jeskynní systém pod bazilikami, kostel Mléčné jeskyně. Možnost meditace či ztišení v centru Betléma, kratší osobní volno, návrat na hotel - večeře, nocleh.
3. den (úterý - 3. října 2023)
Snídaně. Výjezd do Judské pouště, kde se pěšky vydáme po cestě v krásném údolí Wádí Kelt, tedy místem, kudy procházel Ježíš na své cestě z Jericha do Jeruzaléma. Možnost meditace či ztišení nedaleko kláštera sv. Jiří. JERICHO - nejstarší a nejníže položené město, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let před náš letopočet (jedna z nejvýznamnějších neolitických lokalit). Odpoledne možnost odpočinku a koupání v Mrtvém moři. Nabi Musa – muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši. Návrat na hotel do Betléma - večeře, nocleh.
4. den (středa - 4. října 2023)
Snídaně. Celodenní program v JERUZALÉMĚ: Olivová hora, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal (odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma) - možnost meditace a ztišení v místě s krásným pohledem na Jeruzalém, Getsemanská zahrada (místo Ježíšova zatčení), Chrám smrtelné úzkosti (místo, kde Ježíš prožíval smrtelnou úzkost z následujících událostí). Poté budeme pokračovat přes údolí potoka Kidron, odtud vystoupáme do Starého Města: bazilika sv. Anny – chrám s nejlepší akustikou v Izraeli - a nádrž Bethesda. Po Křížové cestě se přesuneme až do Chrámu Božího hrobu (místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista). Možnost osobního volna ve Starém Městě. Návrat na hotel do Betléma - večeře, nocleh.
5. den (čtvrtek - 5. října 2023)
Snídaně. Pokračování programu v JERUZALÉMĚ: Chrámová hora – Skalní Dom – hlavní dominanta Jeruzaléma, mešita Al-Aksa, biblická hora Moria (místo s mimořádnou symbolikou zejména v židovské tradici - autentické místo prvního i druhého židovského chrámu), Západní zeď (křesťany nazývaná "Zeď nářků") - místo, které dle židovské tradice nikdy neopouští Boží přítomnost a místo mimořádně příhodné pro vyslovení modliteb a přání, hora Sion - Caenaculum (místo ustanovení Poslední večeře Krista), tradiční hrob krále Davida, Dormition (místo nanebevzetí Panny Marie). Po poledni možnost osobního volna a poté návštěva okrajové jeruzalémské čtvrti Ejn Kerem spojené s narozením Jana Křtitele. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
6. den (pátek - 6. října 2023)
Snídaně. BET GUVRIN - pozoruhodná a opomíjená archeologická lokalita s množstvím zajímavých jeskynních prostorů. Národní park EJN GEDI - oáza v poušti nedaleko Mrtvého moře - překrásné scenérie, koupání v jezírcích (bude-li dostatek vody) nedaleko tzv. Davidova vodopádu - možnost meditace a ztišení. Návrat na hotel do Betléma kolem Kumránu - místa nálezů nejstarších biblických rukopisů, večeře, nocleh.
7. den (sobota - 7. října 2023)
Snídaně. Odjezd z Betléma na sever Izraele přes údolí řeky Jordán - JARDENIT - místo na řece Jordán, kde se křesťané nechávají pokřtít na paměť ponoření Ježíše (možnost sestoupit do vod Jordánu). Město TIBERIAS - starověká část Tiberiady (Chamat Tverja) včetně zbytků vzácné synagogy, a také místo, kde protéká horká voda z tiberiadských pramenů, kterými toto místo proslulo již ve starověku. MAGDALA - krásná archeologická lokalita na pobřeží Galilejského jezera spojená s narozením Máří Magdalény. Odpoledne plavba po Galilejském jezeře s možností meditace a ztišení. Přesun na hotel do Nazaretu, večeře, nocleh.
8. den (neděle - 8. října 2023)
Snídaně. NAZARET - prohlídka hlavní nazaretské památky - Baziliky zvěstování - místo, kde podle křesťanské tradice anděl Gabriel zvěstoval Marii narození Ježíše. Výjezd do míst spojených s židovskou mystikou: MERON - hrob Šimona bar Jochaje - významného židovského učence a dle židovské mystické tradice rovněž autora nejvýznamnějšího díla židovské mystiky - knihy Zohar. SAFED - jedno ze čtyř svatých měst judaismu, které proslulo jako centrum židovském mystiky (kabaly) - návštěva vybraných synagog spojených s židovskou mystickou tradicí. Možnost meditace a ztišení. Návrat na hotel do Nazaretu, večeře, nocleh.
9. den (pondělí - 9. října 2023)
Snídaně. Zastávka na pohoří KARMEL na poutním místě zvaném MUCHRAKA spojeném s prorokem Eliášem - možnost ztišení a meditace. Možnost poobědvat v drúzské oblasti, která je známá tamní vynikající kuchyní. Po poledni cesta na Ben Gurionovo mezinárodní letiště, odlet do Prahy v 17:55 místního času s příletem do Prahy v 21:10 středoevropského času.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Terezie Dubinová - hebraistka, kulturoložka a duchovní průvodkyně, a Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů na Blízký východ. Dvojice těchto průvodců je zárukou příjemného a bezproblémového průběhu celé cesty.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování (6x Betlém, 2x Nazaret) ve tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí, vždy ve dvou (páry + dvojice) až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením + TV
CENA ZAHRNUJE

1) Ubytování v 3* hotelu (6x ubytování Betlém, 2x Nazaret).

2) Leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, přepravu turistickým autobusem na místě.

3) Služby specializovaného českého průvodce s více než desetiletou praxí, který hovoří hebrejsky i arabsky a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.

4) Polopenzi.

5) balíček cestovního pojištění A30 PANDEMIC, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Kompletní podmínky najdete: ZDE

CENA NEZAHRNUJE

1) Příplatek 140 USD (vybírá se přímo na místě a zahrnuje vstupné do navštívených objektů, plavbu po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelech a bakšiš pro řidiče autobusu).

2) Obědy.

3) Příplatek za jednolůžkový pokoj ve výši 6.500 Kč/pobyt.

4) PCR TEST pokud bude vyžadován. Účastníci zájezdu obdrží včas aktuální informace.

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení postačí vyplnit formulář níže, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu (CK Hrdlička s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail:zajezdy@ckhrdlicka.cz, dále uhradit zálohu ve výši 10 000 Kč na osobu.

Doplatek zájezdu, prosíme, zašlete nejpozději do 15. 8. 2023.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
30
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Minimální platnost cestovního dokladu při cestě do Izraele je 6 měsíců od data návratu - v Izraeli je tato náležitost striktně vyžadována.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD. Oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 20 - 25°C (v oblasti u Mrtvého moře může být i ke 30 °C).

Rezervace zájezdu

IZRAEL – meditační cesta s T. Dubinovou