Program zájezdu

1. den (pátek 18. dubna 2025):
Setkání všech účastníků cesty na Letišti Václava Havla v Praze. Vybavení nezbytných formalit na letišti a odlet z Prahy (přesný čas setkání na letišti a odletu spolu s přesnými informacemi Vám pošleme zhruba měsíc před realizací zájezdu).
2. den (sobota 19. dubna 2025)
Přílet do Taškentu v brzkých ranních hodinách. Přesun na hotel, ubytování a nocleh. Snídaně. Prohlídka Taškentu a jeho nejvýznamnějších památek a zajímavostí. Náměstí Khast Imam s unikátní původní architekturou. Tržiště Chorsu. Muzeum užitého umění s nádhernými ukázkami umění místních řemeslníků. Po polední pauze na oběd se projdeme dalšími částmi historického středu města a nakonec budeme mít možnost svézt se taškentským metrem. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den (neděle 20. dubna 2025)
Snídaně. Přesun vlakem z Taškentu do Samarkandu. První část prohlídky Samarkandu - návštěva muzea, které se zabývá založením a počátky města. Mauzoleum proroka Daniela, které je uctívané židy, křesťany i muslimy. Možnost oběda. Po obědě pokračování prohlídky, během které se mimo jiné seznámíme s historií slavné Timurovské říše a ukážeme si hrobky jejího zakladatele Timura Lenka a jeho potomků. Navštívíme také výrobnu papíru, která je tradičním a starobylým místním řemeslem. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
4. den (pondělí 21. dubna)
Snídaně. Celodenní prohlídka Samarkandu - náměstí Registan, na kterém se nacházejí honosné budovy tří madras (islámských náboženských škol). Mešita Bibi Khanum, která je vynikající ukázkou architektury období tzv, timurovské renesance. Možnost polední pauzy na oběd. V odpoledních hodinách navštívíme monumentální pohřební komplex Šahi Zinda, na kterém si ukážeme vývoj místí architektury od 11. do 19. století. Možnost osobního volna na nákupy a individuální vychutnání Samarkandu a jeho genia loci. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den (úterý 22. dubna)
Snídaně. Automobily se vydáme do na celodenní výlet do Šachrisabzu, jehož historické jádro je zapsáno na listinu UNESCO. Cestou projedeme nádhernou krajinou horského průsmyku . Prohlídka Šachrisabzu a jeho nejvýznamnějších památek - zbytky paláce Ak-Saraj, mešita Kok Gumbaz a mauzoleum Gumbazi Seidan. Možnost individuálního volna a poté návrat na hotel do Samarkandu, večeře, nocleh.
6. den (středa 23. dubna)
Snídaně. Delší přesun do Buchary. Na cestě nás čekají dvě zajímavé zastávky. Nejprve navštívíme centrum výroby tradiční místní keramiky Gijduvon. Před příjezdem do Buchary se rovněž zastavíme v paláci Sitorai Mokhi Khosa, kde se nacházela letní rezidence emíra z Buchary a je je krásným příklad architektury přelomu 19. a 20. století. Ubytování na hotelu v Buchaře, večeře, nocleh.
7. den (čtvrtek 24. dubna)
Snídaně. Dnes si prohlédneme Bucharu - další z perel na Hedvábné stezce. Uvidíme její nejvýznamnější památky - pokocháme se krásami jejích madras (Nodir-Divan, Ulugbek) i mešit (Magoki-Attari) a vychutnáme si atmosféru místních bazarů, které se nacházejí v zrekonstruovaných budovách ze 14. až 17. století. Ukážeme si také tradiční bucharská řemesla a povíme si o místních legendách o Nasreddinovi, u jehož sochy se zastavíme. Připomeneme si rovněž význam židovské komunity pro město a její ekonomiku. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
8. den (pátek 25. dubna)
Snídaně. Pokračování prohlídky Buchary - ráno si prohlédneme- bucharskou pevnost, která v minulosti sloužila jako sídlo bucharských emírů a vyniká monumentálními hradbami. Jobova hrobka se zdrojem vody, která má dle lokálních tradic léčivé účinky. Mauzoleum dynastie Samánovců - perla středoasijské architektury z 10. století n.l. Polední pauza na oběd. Odpoledne možnost osobního volna k nákupům a k individuálnímu vychutnání místní atmosféry. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
9. den (sobota 26. dubna)
Snídaně. Ráno a dopoledne možnost osobního volna v Buchaře pro nasátí jejjí krásné atmosféry a rovněž prostor pro nákup suvenýrů. Po obědě delší přesun z Buchary do Chivy přes tzv. Červenou poušť (uzb. Kyzylkum) . Na cestě nás krásné pohledy do okolní krajiny s několika zastávkami na pořízení fotografií. Po příjezdu Do Chivy bude následovat ubytování na hotelu, večeře a nocleh.
10. den (neděle 27. dubna))
Snídaně. Dnes bude naším cílem další významné město na Hedvábné stezce - Chiva . Prohlédneme si její krásně zachovanou historickou část obklopenou hradbami - Itčan Kala - uvidíme zde mimo jiné madrasu Muhammeda Amin Chána, pevnost Kunja Ark, či mauzolea Pachlavana Mahmúda a Sejída Alladdina. Zážitek z krásné atmosféry města si po polední pauze doplníme také návštěvou řezbářské dílny, kde budeme moci poznat jedno z tradičních místních řemesel. Závěrečná večeře. Po večeři odjezd na letiště Urgenč a přelet do Taškentu, kde strávíme poslední noc.
11. den (pondělí 28. dubna)
Snídaně. Transfer na letiště. Odlet z Taškentu. Přílet do Prahy (přesný čas odletu z Taškentu a příletu do Prahy Vám pošleme v předodletových informacích přibližně měsíc před počátkem cesty).
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Blízkém východě a v mnoha dalších zemí. Danou oblastí se odborně zabývá. Společně s ním bude na místě také vynikající místní uzbecký průvodce. Dvojice těchto průvodců bude zárukou bezproblémového a pohodového průběhu celé cesty.
CENA ZAHRNUJE:

1) leteckou dopravu Praha - Taškent a zpět

2) turistický klimatizovaný minibus na místě

3) jízdenku na vlak mezi Taškentem a Samarkandem

3) vnitrostátní let z letiště Urgench do Taškentu

4) 10x ubytování v 3-4 hvězdičkových hotelech, 10x snídaně, 9x večeře

5) servis českého průvodce s více než patnáctiletou praxí

6) balíček cestovního pojištění A60, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní podmínky ZDE

CENA NEZAHRNUJE

1) Příplatek 150 USD/ osoba. Vybírá se na místě a zahrnuje turistickou taxu na hotelích, vstupné do navštívených objektů, bakšiš na hotelech, pro místního průvodce, pro řidiče autobusu, pro řidiče menších automobilů na cestě do Šachrizabzu a zpět

2) Příplatek za jednolůžkový pokoj vy výši 9 990 Kč/pobyt

UBYTOVÁNÍ

9x v Uzbekistánu v příjemných 3-4 hvězdičkových hotelech se sociálním zařízením na dvoulůžkových pokojích - za příplatek (viz níže) je možné zajistit jednolůžkový pokoj

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 20.000 Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK Hrdlička, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 28.2.2025, cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při vstupu mešit a dalších náboženských objektů je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Minimální platnost cestovního dokladu při cestě do Uzbekistánu je 6 měsíců od data návratu.
DOPORUČENÍ
Doporučujeme vzít si s sebou běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 18-24°C (v ranních hodinách a ve vyšších polohách je nutné počítat s nižšími teplotami - doporučujeme proto mít s sebou i teplé zimní oblečení pro případ potřeby).
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
35

Rezervace zájezdu

Uzbekistán 2025 - Hedvábná stezka plnými doušky