Program zájezdu

1. den (středa 16. října 2024):
Sraz účastníků zájezdu v Praze na letišti Václava Havla, odlet (přesný čas srazu a odletu bude upřesněn). Večerní přílet na mezinárodní letiště do Rabatu, krátký přejezd do hotelu v Rabatu, ubytování, na hotelu, nocleh.
2. den (čtvrtek 17. října 2024):
Snídaně. Prohlídka RABATU, který je jedním ze čtyř marockých královských měst. Během tohoto dne si ukážeme významná místa města napříč historií. Prohlédneme si lokalitu připomínající starověkou historii města - Chellah (Sala Colonia), nejvýznamnější památky středověku - Tour Hassan či Udájovskou kasbu, ukážeme si budovy postavené v době francouzské protektorátní správy ve stylu art deco, a uvidíme i skutečně moderní stavby, jakými jsou Mauzoleum Muhammada V., nádherné rabatské divadlo od architektky Zahy Hadid či v současné době budovaný mrakodrap Burdž Muhammad VI. Ochutnáme také atmosféru madíny a podíváme se na příklady nejvýznamnějších správních objektů (budova parlamentu), které nám připomenou skutečnost, že je Rabat zároveň hlavním městem Maroka. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den (pátek 18. října 2024):
Snídaně. Vydáme se na sever podél pobřeží Atlantského oceánu - cestu nám bude zpříjemňovat krásná pobřežní krajina. Zastavíme se v půvabné rybářské vesničce a zároveň poutním místě Moulay Bousselham, kde bude možné relaxovat, projít se po pláží či kolem krásné laguny a ochutnat skvělé rybí speciality. Poté si prohlédneme starou část města Asilah, které nezapře španělské vlivy a má příjemnou uměleckou atmosféru. Cestou na sever se potěšíme mnoha dechberoucími pohledy na pobřeží Atlantiku a nakonec dorazíme do města Tanger - ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
4. den (sobota 19. října 2024):
Snídaně. Dnes si prohlédneme TANGER - metropoli severního Maroka, která měla kdysi status mezinárodní zóny a svou otevřenou a svobodnou atmosférou přilákala množství významných umělců (například Eugene Delacroix, Henri Matisse, Truman Capote či William Burroughs). Vychutnáme si duch staré madíny a nové části města (vlle nouvelle) a prohlédneme si ikonická místa města, jako například Pasteurův boulevard. Čas nám zbyde také na osobní volno pro individuální nasátí atmosféry místa. Odpoledne se přes pohoří Ríf přesuneme do města Chefchaouen - ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
5. den (neděle 20. října 2024):
Snídaně. Vychutnáme si perlu pohoří Ríf - město CHEFCHAOUEN které je pro modrou barvu mnoha svých domů také přezdíváno "Modrým městem". Projdeme se malebnou starou částí města, seznámíme se s jejími pamětihodnostmi a ve volném čase si bude možné pochutnat na výborném marockém čaji či kávě v jedné ze zdejších kavárniček. V případě dobrého počasí se za městem projdeme a pokocháme se mnoha krásnými pohledy. Odpoledne se vydáme na jih přes další krásné části pohoří Ríf a zamíříme do Meknésu, kde se ubytujeme na hotelu - večeře, nocleh.
6. den (pondělí 21. října 2024):
Snídaně. Prohlédneme si nejvýznamnější antickou lokalitu na území celého Maroka - VOLUBILIS, které bylo hlavním městem římské provincie Mauretania Tingitana. Po polední pauze si prohlédneme druhé královské město Maroka - MEKNÉS, ve kterém se seznámíme především s památkami z doby nejslavnějšího vladaře, který je s tímto městem spojen - Mulaje Ismaíla (mimo jiné uvidíte mauzoleum tohoto panovníka a jednu z nejkrásnějších marockých bran - Bab Mansour). Také zde okusíme atmosféru místní madíny a nahlédneme do bývalé židovské čtvrti tohoto města - tzv. mellahu. Odpoledne se přesuneme do města Fes, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
7. den (úterý 22. října 2024):
Snídaně. Dnešní den věnujeme prohlídce FESU - třetího marockého královského města a kdysi jednoho z nejvýznamnějších vzdělávacích center islámského světa. Během prohlídky se seznámíme s historií města a jeho pozoruhodným urbanistickým vývojem. Fes má dvě madíny - staré části města a my zavítáme do obou z nich a podíváme se na ně také z panoramatické vyhlídky u jedné ze dvou obraných pevností, které v minulosti město chránily. Židovskou historii města si připomeneme u domu Moše ben Maimona (nejvýznamnějšího židovského středověkého filosofa) a nahlédneme také do bývalé židovské čtvrti - tzv mellahu. Malinké uličky města poskytují zcela jedinečnou atmosféru, jejíž součástí jsou také barvírny kůží, keramické dílny, truhláři, kovotepci a mnohá další tradiční odvětví. Vysvětlíme si architektonická specifika tradičních místních domů - tzv. riádů. Navštívíme jednu z nejkrásnějších marockých islámských náboženských škol - medresu Bou Inania a vysvětlíme si, jaké jsou typické rysy místního islámského umění a stavitelství. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
8. den (středa 23. října 2024)
Snídaně. Opustíme Fes a vydáme se na cestu do horských oblastí Atlasu obývaných převážně berberskou populací. Na cestě se zastavíme na kávu v horském městečku Ifrane, které bylo vybudované v době francouzského protektorátu a svou podobou vskutku odpovídá alpským lyžařským centrům. Na cestě se také podíváme do cedrového lesa, kde - budeme-li mít štěstí - bude možné vidět volně žijící makaky. Poté budeme pokračovat na jih, až do oblasti, která je rájem pro geology, neboť se zde těží a na mnoha místech také prodává množství minerálů (například galenit či cerusit). Ubytujeme se u městečka Middelt, večeře, nocleh.
9. den (čtvrtek 24. října 2024):
Snídaně. Dnes se vydáme na nádhernou panoramatickou cestu podél údolí řeky Zíz. Kromě pohledů na pohoří Atlas nás čekají překrásné vyhlídky na systém oáz a také technickou zajímavost vybudovaná legionáři - tzv. Tunel legionářů. Dojedeme až na okraj pouště do města Merzouga, ze kterého se automobily vydáme do oblasti největší písečné duny Maroka Erg Chebi. Cestou nás čeká zastávka v oblasti, kde se těží kámen s množstvím fosilních pozůstatků, z něhož se poté v okolních dílnách vyrábějí krásné výrobky. Na cestě také ochutnáme vynikající čaj. Noc strávíme na písečné duně ve stylovém pouštním hotelu - každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Zájemci se budou moci vydat na fakultativní výlet na velbloudu na západ či na východ slunce. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
10. den (pátek 25. října 2024):
Snídaně, z písečné duny Erg Chebi se přesuneme automobily přes krásnou krajinu do městečka Erfoud, kde se nachází tržiště s vynikajícími datlemi - možnost ochutnávky místních datlí. Projedeme přes oblast oáz Tafilalet, kde se nachází starobylé zavlažovací systémy (tzv. ketary) - prohlídka jedné z ketar. Odpoledne se vydáme do nádherné soutěsky Todra, která se zařezává do pohoří Vysokého Atlasu a vytváří zde krásné scenérie. Ubytujeme se na hotelu nedaleko městečka Dádés ve stejnojmenném údolím, večeře, nocleh.
11. den (sobota 26. října 2024):
Snídaně. Ráno vyrazíme přes krásné oblasti tzv. Údolí růží a Údolí kaseb. Protože se budeme pohybovat v oblasti s velkým množstvím kaseb, navštívíme jednu z nich (ve městě Ouarzazate) a vysvětlíme si, jaké funkce kasby v minulosti plnily. Přes centrum filmového průmyslu Ouarzazat se přesuneme k nejslavnějšímu marockému ksaru - Ait Ben Haddou, který již mnohokrát využili filmaři. Projdeme si ksar a vychutnáme si jeho skutečně jedinečnou atmosféru a vysvětlíme si, jaké důležité budovy se nám z původní zástavby dochovaly (či byly zrekonstruovány). Po prohlídce ksaru nás čeká další panoramatická cesta - tentokrát do Marrákeše - během níž překonáme Vysoký Atlas. Samotná cesta je krásným zážitkem pro skvělé výhledy na pohoří Atlas, zastavíme se ale také na nejvýše položeném průjezdném místě Maroka, kterým je Tizin Tichka ve výšce 2 260 metrů. Pohoří Atlas rozděluje Maroko na dvě odlišná klimatická pásma a my proto během cesty uvidíme, jak rozdílná je vegetace před Vysokým Atlasem a za ním a nakolik se během naší cesty krajina změní. Na konci naší cesty se ubytujeme v Marrákeši, kde strávíme 2 následující noci, večeře, nocleh.
12.den (neděle 27. října 2024):
Snídaně. Dnes si vychutnáme v pořadí čtvrté královské město Maroka - MARRAKÉŠ a jeho neopakovatelnou atmosféru. Vysvětlíme si stavební vývoj města a význam, jaké pro město měly berberské dynastie Almorávidů a Almohadů, které z města učinily hlavní město své říše. Kromě nádherných památek, jakými jsou mešita Kutůbija či nejkrásnější marrákešský palác Bahíja, uvidíme také bývalou židovskou čtvrť a zbyde nám dostatek času na procházku po rozsáhlém tržišti ve staré části města a na nejslavnější marocké náměstí El-Fna a jeho rozličné atrakce - protože náměstí ožívá především ve večerních hodinách, bude pro zájemce možné vrátit se na náměstí také po večeři - krásný zážitek. Návrat na hotel v Marrákeši, nocleh.
13.den (pondělí 28. října 2024):
Snídaně. Ráno se z Marrákeše přesuneme do CASABLANCY, kde nás čeká prohlídka perly moderní marocké islámské architektury - mešity Hasana II., kterou navrhl francouzský architekt Michel Pinseau. Po prohlídce mešity se podíváme do centra Casablancy, kde se nám (podobně jako v Rabatu) dochovalo množství mimořádně zajímavých staveb postavených ve stylu art deco či v neomaurském slohu - Casablanca je ze stavebního hlediska úžasnou křižovatkou evropské a orientální architektury. Ubytování na hotelu v Casablance, večeře, nocleh.
14.den (úterý 29. října 2024):
Přesun na mezinárodní letiště v Rabatu. Odlet z Rabatu a přílet do Prahy na letiště Václava Havla (přesný čas odletu z Rabatu a příletu do Prahy Vám upřesníme v předodletových informacích přibližně měsíc před začátkem cesty).
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který se od roku 2007 věnuje provázení na poznávacích zájezdech po zemích Blízkého východu a odborně se zabývá historií, kulturou, náboženstvím a jazyky. Hovoří hebrejsky a arabsky a je zárukou toho, že jednotlivá místa nejen uvidíte, ale zároveň pochopíte jejich význam v širší souvislosti
UBYTOVÁNÍ
2x v Rabatu, 1x v Tangeru, 1x v Chefchaouenu, 1x v Meknésu, 2x ve Fesu, 1x v Middeltu, 1x v Erg Chebbi, 1x v Dádés, 2x v Marrakéši a 1x v Casablance, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Za příplatek 7900,- Kč lze rovněž zajistit jednolůžkový pokoj.
PŘEPRAVA
Letecky z Prahy do Rabatu a zpět (s přestupem), po Maroku doprava turistickým autobusem.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Casablanca - Praha, autobus v Maroku

2) 13x ubytování, 12x večeře, 12x snídaně

3) servis průvodce

4) balíček cestovního pojištění A60, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Detaily balíčku najdete zde)

CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 200 USD - platí se až v Maroku (zahrnuje vstupy do vybraných objektů, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu)

2) příplatek za jednolůžkový pokoj ve výši 8900,-Kč/osoba/pobyt

PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit 1. zálohu v minimální výši 25 000 Kč/os a zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CK Hrdlička s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu je nutné doplatit nejpozději do 10. 9..2024
MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝ PRO REALIZACI ZÁJEZDU:
20
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, plavky, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 20 - 25°C, vhodné boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši cca 200 USD.

Rezervace zájezdu

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO MAROKA - PODZIMNÍ VELKÝ OKRUH