Program zájezdu

1. den (úterý 16.04.2024)
Sraz účastníků zájezdu v Praze na letišti Václava Havla, odlet (přesný čas srazu a odletu bude upřesněn). Večerní přílet do Casablanky, krátký přejezd do hotelu v Rabatu, ubytování, nocleh.
2. den (středa 17.04.2024)
Snídaně. Prohlídka Rabatu, který je jedním ze čtyř marockých královských měst. Během tohoto dne si ukážeme stavební a architektonické perly města napříč historií. Prohlédneme si lokalitu připomínající starověkou historii města - Chellah (Sala Colonia), nejvýznamnější památky středověku - Tour Hassan či Udájovskou kasbu, ukážeme si budovy postavené v době francouzské protektorátní správy ve stylu art deco a uvidíme i skutečně moderní stavby, jakými jsou Mauzoleum Muhammada V., nádherné rabatské divadlo od architektky Zahy Hadid či v současné době budovaný mrakodrap Burdž Muhammad VI. Ochutnáme také atmosféru madíny a podíváme se na příklady nejvýznamnějších správních objektů (budova parlamentu), které nám připomenou skutečnost, že je Rabat zároveň hlavním městem Maroka. Přesun do Meknésu, ubytování na hotelu, večeře, po večeři možnost zúčastnit se přednášky o vývoji architektury a o stavebních technikách Maroka napříč historií, nocleh.
3. den (čtvrtek 18.04.2024)
Snídaně. Prohlédneme si nejvýznamnější antickou lokalitu na území celého Maroka - Volubilis a vysvětlíme si, v čem bylo ze stavebního hlediska toto místo stejné s jinými lokalitami římského světa a v čem naopak spočívají jeho specifika. Po polední pauze si poté prohlédneme druhé královské město Maroka - Meknés, ve kterém se seznámíme především s památkami z doby nejslavnějšího vladaře, který je s tímto městem spojen - Mulaje Ismaíla, mimo jiné mauzoleum tohoto panovníka a jednu z nejkrásnějších marockých bran - Bab Mansour. Také zde okusíme atmosféru místní madíny a ukážeme si stavební doklady kdysi slavné židovské obce Meknésu, odpoledne se přesuneme do města Fes, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
4. den (pátek 19.04.2024)
Snídaně. Dnešní den věnujeme prohlídce Fesu - třetího marockého královského města a kdysi jednoho z nejvýznamnějších vzdělávacích center islámského světa. Během prohlídky se seznámíme s historií města a jeho pozoruhodným urbanistickým vývojem. Fes má dvě madíny - staré části města a my zavítáme do obou z nich a podíváme se na ně také z panoramatické vyhlídky u jedné ze dvou obraných pevností, které v minulosti město chránily. Židovskou historii města si připomeneme u domu Moše ben Maimona (nejvýznamnějšího židovského středověkého filosofa) a nahlédneme také do bývalé židovské čtvrti - tzv mellahu. Malinké uličky města poskytují zcela jedinečnou atmosféru, jejíž součástí jsou také barvírny kůží, keramické dílny, truhláři, kovotepci a mnohá další tradiční odvětví. Vysvětlíme si architektonická specifika tradičních místních domů - tzv. riádů. Navštívíme jednu z nejkrásnějších marockých islámských náboženských škol - medresu Bou Inania a vysvětlíme si, jaké jsou typické rysy místního islámského umění a stavitelství. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den (sobota 20.4.2024)
Snídaně. Opustíme Fes a vydáme se na cestu do horských oblastí Atlasu obývaných převážně berberskou populací - zde si vysvětlíme, jaká jsou specifika architektury a stavebnictví této části Maroka a ve městě Azrou si ukážeme příklad mešity postavené z části z cedrového dřeva, které je zde stále hojně dostupné. Podíváme se do cedrového lesa, kde - budeme-li mít štěstí - bude možné vidět volně žijící makaky. Poté budeme pokračovat na jih až do oblasti, která je rájem pro geology, neboť se zde těží a na mnoha místech také prodává množství minerálů (například galenit či cerusit). Ubytujeme se u městečka Middelt, večeře, nocleh.
6. den (neděle 21.4.2024)
Snídaně. Dnes se vydáme na nádhernou panoramatickou cestu podél údolí řeky Zíz. Kromě pohledů na pohoří Atlas nás čekají překrásné vyhlídky na systém oáz a také technická zajímavost vybudovaná legionáři - tzv. Tunel legionářů. Dojedeme až na okraj pouště do města Merzouga, ze kterého se automobily vydáme do oblasti největší písečné duny Maroka Erg Chebi. Cestou nás čeká zastávka v oblasti, kde se těží kamen s množstvím fosilních pozůstatků, z něhož se poté v okolních dílnách vyrábějí krásné výrobky. Na cestě také ochutnáme vynikající čaj. Noc strávíme na písečné duně ve stylovém pouštním kempu - každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Zájemci se budou moci vydat na fakultativní výlet na velbloudu na západ či na východ slunce. Ubytování, večeře, nocleh.
7. den (pondělí 22.4.2024)
Snídaně, z písečné duny Erg Chebi se přesuneme automobily do městečka Erfoud, kde se nachází tržiště s vynikajícími datlemi - možnost ochutnávky místních datlí. Projedeme přes oblast oáz Tafilalet, kde se nachází starobylé zavlažovací systémy (tzv. ketary) - prohlídka jedné z ketar. V této oblasti si vysvětlíme specifika architekrury a stavebních technik v otázkách (ksar a kasba). Odpoledne se vydáme do nádherné soutěsky Todra, která se zařezává do pohoří Vysokého Atlasu a vytváří zde krásné scenérie. Ubytujeme se na hotelu nedaleko městečka Dádés, večeře, nocleh.
8. den (úterý 23.4.2024)
Snídaně. Dnes se podíváme do dalšího půvabné místa Maroka - do Údolí růží a ve městě Kalaat M'Gouna si budeme moci prohlédnout, jaké výrobky se zde z růží vyrábějí. Poté si prohlédneme jednu z oáz a vysvětlíme si, jak tradiční oázy v Maroku fungují, jak jsou zavlažovány a s jakými problémy se musejí v současné době potýkat. Protože se budeme pohybovat v oblasti s velkým množstvím kaseb, navštívíme jednu z nich a vysvětlíme si, jaké funkce kasby v minulosti plnily, jak se staví a jaké je jejich tradiční uspořádání. Projedeme kolem obří solární elektrárny a dostaneme se do města Ouarzazate, které je centrem marockého filmového průmyslu - zde se podíváme do tzv. ksaru a jeho uliček, které v současné době pomalu opět ožívají. S ohledem na specializovaný charakter naší cesty se při návštěvě kasby i ksaru zaměříme na technická a architektonická specifika. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
9. den (středa 24.4.2024)
Snídaně. Z Ouarzazatu se přesuneme k nejslavnějšímu marockému ksaru - Ait Ben Haddou, který již mnohokrát využili filmaři (točily se zde filmy Honba za klenotem Nilu, Gladiátor, Království nebeské a mnohé další). Projdeme si ksar a vychutnáme si jeho skutečně jedinečnou atmosféru a vysvětlíme si, jaké důležité budovy se nám z původní zástavby dochovaly (či byly zrekonstruovány). Po prohlídce ksaru nás čeká další panoramatická cesta - tentokrát do Marrákeše - během níž překonáme Vysoký Atlas. Samotná cesta je krásným zážitkem pro skvělé výhledy na pohoří Atlas, zastavíme se ale také na nejvýše položeném průjezdném místě Maroka, kterým je Tizin Tichka ve výšce 2 260 metrů nad mořem. Původní silnice je zajímavá i ze stavebního hlediska, její stavba totiž v dobré své stavby (přelom 20. a 30. let 20. století) představovala skutečnou výzvu. Pohoří Atlas rozděluje Maroko na dvě odlišná klimatická pásma a my proto během cesty uvidíme, jak rozdílná je vegetace před Vysokým Atlasem a za ním a nakolik se během naší cesty krajina změní. Na konci naší cesty se ubytujeme v Marrákeši, kde strávíme 2 následující noci, večeře, nocleh.
10. den (čtvrtek 25.4.2024)
Snídaně. Dnes si vychutnáme v pořadí čtvrté královské město Maroka - Marrákéš a jeho neopakovatelnou atmosféru. Vysvětlíme si stavební vývoj města, zdejší architektonická a stavební specifika a význam, jaké pro město měly berberské dynastie Almorávidů a Almohadů, které z města učinily hlavní město své říše. Kromě nádherných památek, jakými jsou mešita Kutůbija či nejkrásnější marrákešský palác Bahíja, nám zbyte dostatek času na procházku po rozsáhlém tržišti ve staré části města a na nejslavnější marocké náměstí El-Fna a jeho rozličné atrakce - protože náměstí ožívá především ve večerních hodinách, budd pro zájemce možné vrátit se na náměstí také po večeři - krásný zážitek. Návrat na hotel v Marrákeši, nocleh.
11. den (pátek 26.4.2024)
Snídaně. Dnes se vydáme směrem k pobřeží Atlantského oceánu. Na cestě se podíváme do oblasti, kde rostou slavné stromy argánie trnité (lat. Argania spinosa), ze kterých se získává velice vzácný a kvalitní arganový olej. Ukážeme si také tradiční výrobu arganového oleje. Odpoledne dorazíme do kouzelného města Essauouira, které leží na pobřeží Atlantiku a má za sebou zajímavou historii spojenou mimo jiné s Portugalci. Projdeme se po městě a nasajeme jeho uvolněnou a svébytnou atmosféru. Vysvětlíme si také stavební a architektonická specifika města, která vychází z jeho pevnostní polohy u oceánu. Ubytování na hotelu v Essaouiře, večeře, po večeři možnost projít se podél pobřeží a vychutnat si ještě večerní atmosféru města. nocleh.
12.den (sobota 27.4.2024)
Snídaně. Dnes se vydáme na sever podél pobřeží Atlantského oceánu - cestu nám bude zpříjemňovat krásná pobřežní krajina. Projedeme přes město Sáfí, které má důležité místo pro marocké hospodářství. Také zde se zaměříme na stavební a architektonická specifika této části Maroka. Poté budeme pokračovat k městu Oualidia, kde bude možné se vykoupat v krásné místní laguně, zrelaxovat a také zde ochutnat skvělé místní ústřice a další mořské speciality. Nakonec přejedeme do města Al-Džadída, jehož starověkou část si prohlédneme následující den. Ubytujeme se na hotelu, večeře. Po večeři možnost prohlédnout si střed nové části města či se projít podél pobřeží oceánu. Nocleh.
13.den (neděle 28.4.2024)
Snídaně. Prohlédneme si starou část města Al-Džadída, která je tvořena pevnostní vybudovanou Portugalci - ze stavebního hlediska se opět jedná o velmi specifickou záležitost, neboť se zde setkáme s typickou portugalskou architekturou - kromě obytných a správních budov je zde možné vidět také původní kostel (zvenčí) a portugalskou nádrž na vodu, která je v rámci marockého území zcela unikátní, Poté se autobusem přesuneme do Casablancy, kde nás čeká prohlídka perly moderní marocké islámské architektury - mešity Hasana II., kterou navrhl francouzský architekt Michel Pinseau. Po prohlídce mešity se podíváme do centra Casablancy, kde se nám (podobně jako v Rabatu) dochovalo množství mimořádně zajímavých staveb postavených ve stylu art deco či v neomaurském slohu - Casablanca je ze stavebního hlediska úžasnou křižovatkou evropské a orientální architektury. Ubytování na hotelu v Casablance, večeře, nocleh.
14.den (pondělí 29.4.2024)
Přesun na mezinárodní letiště u Casablanky. Odlet z Casablanky a přílet do Prahy na letiště Václava Havla (přesný čas odletu z Casablanky a příletu do Prahy Vám upřesníme v předodletových informacích přibližně měsíc před začátkem cesty).
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který se od roku 2007 věnuje provázení na poznávacích zájezdech po zemích Blízkého východu a odborně se zabývá historií, kulturou, náboženstvím a jazyky. Hovoří hebrejsky a arabsky a je zárukou toho, že jednotlivá místa nejen uvidíte, ale zároveň pochopíte jejich význam v širší souvislosti
UBYTOVÁNÍ
1x v Rabatu, 1x v Meknésu, 2x ve Fesu, 1x v Middeltu, 1x v Erg Chebbi, 1x v Dádés, 1x v Ouarzazatu, 2x v Marrakéši, 1x v Essaouiře, 1x v El Džadídě a 1x v Casablance, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Za příplatek 7900,- Kč lze rovněž zajistit jednolůžkový pokoj.
PŘEPRAVA
Letecky z Prahy do Casablanky a zpět (s přestupem), po Maroku doprava turistickým autobusem.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Casablanca - Praha, autobus v Maroku

2) 13x ubytování, 12x večeře, 12x snídaně

3) servis průvodce

4) balíček cestovního pojištění A60pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Detaily balíčku najdete zde)

CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 200 USD - platí se až v Maroku (zahrnuje vstupy do vybraných objektů, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu)

2) příplatek za jednolůžkový pokoj ve výši 7900,-Kč/osoba/pobyt

PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit 1. zálohu v minimální výši 25 000 Kč/os a zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CK Hrdlička s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu je nutné doplatit nejpozději do 10.3.2024
MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝ PRO REALIZACI ZÁJEZDU:
20
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, plavky, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 20 - 25°C, vhodné boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši cca 200 USD.

Rezervace zájezdu

JARNÍ MAROKO