POZVÁNKA DO LITOMYŠLE

Na druhý víkend v září jsme pro Vás připravili zájezd do Litomyšle a okolí.

Když se řekne Litomyšl, většině z nás se asi vybaví zámek. Není divu, jedná se o hlavní dominantu města, národní kulturní památku, památku UNESCO a perlu renesance u nás.

Litomyšl ale nabízí mnohem více zajimavostí a jednou velmi unikátní je tvz. Portmoneum - muzeum Josefa Váchala.

Josef Váchal byl malíř, grafik, řezbář, spisovatel a knihvazač autorských knih. Jeho dílo velmi obdivoval litomyšlský rodák a sběratel umění Josef Portman. S Josefem Váchalem se stali přáteli a v roce 1920 ho Josef Portman pozval do Litomyšle, aby mu vyzdobil stropy a stěny dvou místností svého domu (Josef Portman bydlel s rodiči, mohl tedy nechat vymalovat pouze svoje dva pokoje).

Obě místnosti jsou vymalované od podlahy až ke stropu. Na první pohled naprosto nesourodá směsice námětů a malířských stylů má svoji vnitřní logiku, k jejímu pochopení je třeba znalost Váchalových životních postojů a názorů na umění. Nalézáme zde krajinu, výjevy z fantaskního světa čertů a ztracených duší, střídající se s klasickými tématy křesťanství, s odkazy na hinduistické svaté texty, zednářské symboly a jiné orientální prameny. Malby jsou protkány desítkami citací jiných umělcových děl.

Za výmalbu zaplatil Josef Portman 600 korun za větší místnost a 500 korun za menší. A když Portmoneum kupoval v roce 2016 Pardubický kraj, byla umělecká hodnota místností vyčíslena na 20 milionů korun. Takže Portman se v umění vyznal a věděl, jak dobře uložit peníze.

I když přátelství obou mužů nevydrželo, Portmoneum si můžete prohlédnout i dnes v nezměněné podobě. V devádesátých letech se podařilo v té době velmi zdevastované dílo zrestaurovat.

O Portmoneu a dalších zajímavostech Litomyšle a jejího okolí se více dozvíte na našem zájezdu. Kompletní program najdete zde 

Těšíme se na Vás!