O nás

CK HRDLIČKA s.r.o.

 

Jak to začalo

Cestovní kancelář CK Hrdlička s.r.o. vznikla na konci roku 2019, ale naše podnikání v cestovním ruchu má už více jak desetiletou tradici.

Tuto tradici začal Karel Hrdlička v roce 2007 jako průvodce cestovní kanceláře Avetour s.r.o. na poznávacích zájezdech po Izraeli, Jordánsku a Egyptě. Po množství úspěšně realizovaných zájezdů jsme v roce 2012 s cestovní kanceláří Avetour s.r.o. rozšířili vzájemnou spolupráci a vznikla Cestovní agentura Andrea a Karel Hrdličkovi. Klienty začala na zájezdech doprovázet také Andrea Hrdličková a společně jsme pro cestovní kancelář připravovali programy nových zájezdů a destinací, např. Maroko, Podkapatská Ukrajina, Arménie a Gruzie a další. Postupně jsme dospěli až k rozhodnutí pořádat vlastní zájezdy a založili cestovní kancelář.

Něco o nás

KAREL HRDLIČKA - učitel hebrejštiny, přednášející o různých tématech judaismu a Blízkého východu, průvodce a spolumajitel cestovní kanceláře CK Hrdlička s.r.o.. 

 Pamatuješ si na svůj první zájezd v roli průvodce?

 Ano, bylo to v roce 2007 v Izraeli a byl to nádherný zážitek. Vzpomínám si, jak se mi na konci zájezdu nechtělo rozloučit se se skupinou, a že jsem měl v očích slzy. Dodnes jsem s některými lidmi z tohoto zájezdu v přátelském kontaktu.  

 Jak jsi se dostal k provázení?

Oslovil mě jeden můj student hebrejštiny, zda bych nechtěl zkusit průvodcovat zájezdu po Izraeli - slovo dalo slovo a od té doby jsem měl možnost odprůvodcovat množství úžasných zájezdů a poznat záplavu skvělých a zajímavých lidí. 

Co tě na tvé práci nejvíc těší?

Když mi například po skončení zájezdu lidé napíší, že jim naše společná cesta změnila život. Snažím se, aby každá cesta vnější byla zároveň cestou vnitřní - a tak by to ostatně mělo být ideálně v celém našem životě. Mnohé naše destinace (jako například Izrael či Jordánsko) k tomu přímo vybízejí. Snažím se, abych svým klientům nepředával pouze fakta - ta si ostatně každý může najít v knihách - ale také duchovní aspekty míst a událostí, s nimiž jsou spojeny. Také mě těší, že je možné tuto práci vykonávat v dobré náladě - vtipný a zábavný způsob výkladu se stále učím a baví mě ho zdokonalovat. Zároveň mě baví vciťovat se do každého jednotlivého klienta - opravdu každý z nás vnímá a prožívá svět jedinečným způsobem a mně se líbí hledat klíče ke každému jednotlivci. Židovská mystika opakovaně učí, že každý z nás je plnohodnotným a jedinečným světem a při mé práci se mi již mnohokrát potvrdilo. 

Čím tě uchvátila hebrejština a Izrael?

Při studiu judaismu jsem pochopil, že mu není možné porozumět bez znalosti hebrejštiny. O tomto jazyku jsem si nejprve myslel - stejně jako většina lidí - že je ohromně složitý a těžko poznatelný, čím více jsem se jím však zabýval, zjistil jsem, že je možné si jej osvojit poměrně snadno. Baví mě propojovat souvislosti jazykové (hebrejština, arabština), kulturní (svět židovské a arabské kultury) a náboženské (judaismus, křesťanství, islám). Na Blízkém východě člověk jako málo kde jinde pochopí, že vše skutečně souvisí se vším, a že je vždy lépe hledat to, co nás vzájemně spojuje, nežli to, co nás rozděluje. Zároveň mě nesmírně baví tyto souvislosti předávat ostatním lidem.  

Co by jsi vzkázal potencionálním klientům?

Aby se nebáli cestovat, neboť je to skvělá cesta k poznání nejen rozličných a zajímavých míst a lidí, ale také sebe samého. Řekl bych jim také, že pokud se rozhodnout vydat se do nějakého místa s námi, dostanou ve všech ohledech výraznou přidanou hodnotu - naší snahou je, aby návštěva jednotlivých míst byla první jiskrou k nekonečnému ohni poznání dané lokality, tedy aby se o jednotlivé destinace zajímali dále a snažili se je poznat do větší hloubky.
 

ANDREA HRDLIČKOVÁ - empatická průvodkyně specializující se na Izrael a Jordánsko, která dokonale zná zdejší prostředí, ráda Vás seznámí s místními lidmi a odkryje před Vámi jejich bohatou kulturu a tradice. Machr přes smlouvy a Vaše spojka na sociálních sítích.

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracují s námi:

Jonáš Plischke - specialista na pražské Židovské město a Terezín. Potkat se s ním můžete při prohlídce pražského Židovského města, prohlídce Kafkovy Prahy nebo na zájezdu do Terezína.

Kateřina Vytejčková - vynikající turkoložka, se kterou se můžete potkat na našich zájezdech v Bosně a Hercegovině a Turecku.