Ikona Svatý Jan Křtitel

Ikona Svatý Jan Křtitel

Sv. Jan Křtitel neboli Jan Předchůdce ( jak je zván v tradičních pravoslavných zemích) neboť on předcházel Krista a připravoval lid na Jeho příchod. Evangelium pak, když mluví o Janu Křtiteli,
připomíná výrok proroka Malachiáše: „Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří mou.“ (Mal 3, 1) Tímto andělem byl právě Jan Křtitel. Ostatně nejen tím, že připravoval stezky Páně, ale i svým téměř andělským životem, naplněným neustálou askesí a modlitbami.

Ikona je vytvořená nesmývatelnými barvami na plátně a dřevěném podkladu. Certifikát původu je umístěn na zadní straně.

Rozměr: 8x7 cm

S ikonou obdržíte také dřevěný stojánek.

 

Vaše cena 690 Kč