Ikona Sv. Jiří

Křesťanská hagiografie o sv. Jiří hovoří jako o římském vojáku pocházející z oblasti Anatolie. Podle legendy sv. Jiří vstoupil do armády brzy po dosažení dospělosti a brzy udělal vojenskou kariéru. Když v roce 303 vydal císař Dioklecián edikty přikazující pronásledování a útisk křesťanů v celé říši, Jiří se měl také účastnit perzekucí. Namísto toho se Jiří přihlásil ke křesťanství a odmítl se podílet na pronásledování. Císař Dioklecián ho nechal za zradu mučit a poté nařídil popravu.

Nejznámější typ jeho zobrazení je Jiří jedoucí na koni a zabíjející draka. Podle legendy se drak usídlil nedaleko světcova bydliště a ohrožoval celé okolí. V asketickém výkladu drak zosobňuje ďábla, symbol hříchu a všech nectností, Jiří pak duchovního vojína, který s ním zápasí.

Ikona je vytvořená nesmývatelnými barvami na plátně a dřevěném podkladu. Certifikát původu je umístěn na zadní straně. 

Rozměr: 10x13 cm

S ikonou obdržíte také dřevěný stojánek.

 

Vaše cena 640 Kč